Missiona

Kohti puhtaampaa
Maailmaa

Tehtävämme on luoda puhtaampaa ja kestävämpää maailmaa tehostamalla etenkin raskaan teollisuuden pölynerottelua. Isossa kuvassa toimintamme tuo maailmaan terveyttä ja hyvinvointia, sillä se auttaa vähentämään pienhiukkasia työympäristön hengitysilmassa.

Visiomme

Puhdas ilma on
itsestäänselvyys

Haluamme rakentaa maailmaa, jossa puhdas ilma on itsestään selvä
asia kaikissa teollisuuden tuotantolaitoksissa. Olemme
globaalisti toimiva innovaatiojohtaja teollisuuden ilmanpuhdistuksessa
ja siihen liittyvissä sovellusmarkkinoissa. Verkostomme laajenee
ympäri maailmaa suurista teollisuusmaista käsin.

 

 

Arvomme

Yhdessä kohti
kestävää tulevaisuutta

Arvot ovat meille toimintaperiaatteita ja tärkeitä toimintaohjeita päivittäisessä työssämme.

Ne ohjaavat valintojamme niin, että saavutamme tavoitteemme.

Kestävä kehitys

Toimintamme rakentaa hyvinvointia ympäristön, terveyden ja tasa-arvon näkökulmista.

Yhdessä onnistuminen

Onnistumiset ovat useimmiten yhteistyötä ja sellaisena ne halutaan myös nähdä. Mukana onnistumassa ovat yritys, yhteisö, asiakas ja isossa kuvassa koko yhteiskunta.

Asiakastyytyväisyys

Ratkaisumme ja yhteistyömme tuottaa asiakkaalle aidosti lisäarvoa.

Luotettava kumppanuus

Luotettavuus on sisäänrakennettu toimintaamme. Se näkyy pienissä ja suurissa asioissa yhteistyökumppaneille ja muille sidosryhmille.

Innovatiivisuus

Toimintamme perustuu innovatiivisuuteen, jonka taustalla on innostuneisuutta, rohkeutta ja pitkäjänteisyyttä.

Historiaa

Filtrabitin tarina

Filtrabitin innovatiivisen pölynerotusjärjestelmän taustalla on tarina insinöörityön ja tutkimuksen yhteistyöstä, peräänantamattomuudesta ja kyvystä ajatella asiat uudesta näkökulmasta.

Innovaation yksi keskeisistä kehittäjistä ja Filtrabitin yksi perustaja Veikko Valli ihmetteli taannoin vaihtaessaan öljyjä Volvoonsa, miksi pöly näyttää kerääntyvän juuri jäähdyttimen kennoon. Pitkään erilaisia ratkaisuja terästeollisuudelle kehittänyt Veikko Valli muisti tämän ilmiön, kun teollisuusasiakkaan pölyongelmaan haettiin ratkaisua.

Pölyn erottelua alettiin tutkia virtausmallinnuksen keinoin ja kumppaniksi tuli myös Oulun yliopisto. Ensimmäiset virtausdynamiikan periaatteella toimivat prototyypit tehtiin 2010-luvun alussa. Innovaatio on hioutunut uniikiksi tuotteeksi huippututkimuksen ja käytännön insinöörityön vuoropuhelussa.

Sadat erilaiset kokeiluversiot sekä erikoisosien ja laboratoriotulosten pitkät odotteluajat veivät vuosia. Kärsivällinen kehitystyö näkyy siinä, että tuotteemme on asiakkaiden kannalta loppuun mietitty. Se ratkaisee monia pölynhallintaan liittyviä ongelmia nopeammin, tehokkaammin ja huokeammin kuin tavanomaiset laitteistot.

Kehitystyö

Eu-kehitys ja hanke

Kehitystyömme nähdään tärkeänä myös Euroopan Unionin hallinnon tasolla. EU:n Horisontti 2020 tutkimuspuiteohjelma myönsi vuonna 2017 Filtra Group Oy:lle 1,6 miljoonan euron avustuksen innovaatiomme pilotointiin, demonstrointiin ja skaalaamiseen.

Avustus myönnetään vain kahdelle prosentille hakijoista ja saimme sen historian korkeimmilla pisteillä! Horisontti 2020 on Euroopan suurin tutkimus- ja innovointiohjelma. Lisäksi olemme saaneet rahoitusta Business Finlandilta ja yksityisiltä sijoittajilta.

Filtra Group on mukana neljän maan yhteishankkeessa, jossa pyritään vahvistamaan arktisen alueen teollisuusyritysten osaamista ja liiketoimintaa metallien 3D-tulostamisen avulla. Suomesta mukana on lisäksemme Oulun yliopiston Tulevaisuuden tuotantoteknologiat (FMT) tutkimusryhmä.

Sijoittajille

Sijoita puhtaaseen
tulevaisuuteen

Raskaan teollisuuden on mukauduttava alati kiristyviin hiukkaspäästönormeihin, minkä takia kysyntä nopeasti käyttöönotettaville, huokeille ja toimintavarmoille pölynerottelujärjestelmille tulee kasvamaan kaikkialla maailmassa.

Yhteen tai useampaan merikonttiin rakennettu järjestelmämme skaalautuu helposti eri mittakaavoihin ja eri teollisuudenaloille. Käyttövalmiiksi valmistettu järjestelmä on kompakti vaihtoehto pölynerotusjärjestelmän rakentamiselle paikan päälle.

Ensimmäisessä vaiheessa tavoittelemme innovaatiojohtajuutta ja vankkaa jalansijaa suurimmissa teollisuusmaissa. Teollisesti valmistettava ratkaisumme pystyy myös hyödyntämään esineiden internetiin (IoT), tekoälyyn ja dataan pohjautuvia sovellutuksia. Sen toimintaa voi myös valvoa etänä.

Medialle

Kerromme mielellämme medialle
toiminnastamme. Voimme toimittaa
medialle myös toimintaamme liittyvää kuvamateriaalia.

Marko Valli
+358 40 764 9041
etunimi.sukunimi@filtrabit.com